Arte Terapia

Zapraszamy na poszerzające wyobraźnie kreatywne zajęcia z elementami arteterapii rozwijającą osobowość w piątki na godz. 17:00
Arteterapia odnosi się do wykorzystania sztuki w celach terapeutycznych. W tym konkretnym przypadku  przez sztuki plastyczne(malarstwo, rysunek, grafikę) .
Na czym to polega?
Zajęcia twórcze mogą przyczynić się do rozwoju osobowości. Dzieci poprzez wykorzystanie rozmaitych technik plastycznych doskonała swoje umiejętności manualne oraz ruchowe, dzięki czemu zostaje uprawniona metodyka duża i mała oraz koordynacja wzrokowo ruchową.
Kto może wziąć udział?
Dzieci aby uczestniczyć w zajęciach nie muszą przejawiać zdolności artystycznych. Ważny jest sam proces tworzenia, ekspresja twórcza , spontaniczna.
podsumowując
Arte terapia jest formą komunikacji może pomoc w likwidacji barier związanych z niepełnosprawnością , odreagowaniem negatywnych emocji i  przykrych doświadczeń.