Aktualności dla rodziców

INFORMACJA Z DNIA 16 STYCZNIA 2020

Informacja organizacyjna dotycząca ferii zimowych 2020

Informujemy, że z uwagi na ferie zimowe wyjątkowo w tym czasie mają Państwo możliwość odliczyć od całości opłaty (za miesiąc marzec) ewentualne nieobecności uczestnika na zajęciach w dniach od 10 do 23 lutego 2020  w kwocie

45zł od nieobecności na zajęciach grupy 6-10 lat

55zł od nieobecności na zajęciach grupy 11-14 lat

Kwotę należy odliczyć od płatności za marzec

 

 

INFORMACJA Z DNIA 11 LISTOPADA 2019

Informajce oragnizacyjne jesień/zima 2019

Informujemy, iż opłata za zajęcia z nauki rysunku i malarstwa jest stała bez względu na wypadające święta i wynosi odpowiednio 180zl – grupa młodsza 7-10 lat oraz 220zł – grupa starsza 11-15lat i grupa dorosłych.

 

Zmianie ulega opłata za październik dla grup z piątku i soboty z powodu odwołania zajęć w celu przeprowadzenia remontu i wynosi -25% i wynosi odpowiednio:

  • 135zl grupa piątkowa/ mc październik
  • 165zł grupa sobotnia/ mc październik

Jeżeli dokonana została pełna opłata za październik, opłaty pomniejszonej można dokonać za listopad. Podkreślamy iż pomniejszona opłata dotyczy tylko grup z piątku i soboty.

 

Zmianie ulega również opłata dla wszystkich grup w miesiącu grudniu z powodu odwołania zajęć w całym tygodniu świątecznym tj w dniach od 24.12.2019 do 01.01.2020 i wyniesie -25% odpowiednio:

  • 135zl grupy młodsze 7-10lat/ mc grudzień
  • 165zł grupy starsze 11-15lat i dorośli/ mc grudzień

 

W przypadku nieobecności uczestnika w innych dniach zajęcia można odrobić w ustalonym wcześniej terminie, pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż w dniu przewidzianej nieobecności.

 

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat za zajęcia nie później niż do dnia 10go każdego miesiąc oraz podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska uczestnika oraz miesiąca jakiego opłata dotyczy.

 

Bardzo prosimy rodziców, którzy jeszcze nie podpisali umowy o zgłoszenie tego faktu osobie prowadzącej zajęcia, która przekaże umowę do podpisania.